C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona
Projecte
BELLA VELLA ÀNIMA
Lluitem contra la solitud no desitjada i l’abandonament animal.

EN QUÈ CONSISTEIX

EL PROJECTE BELLA VELLA ÀNIMA?

En evitar la separació o retirada de l’animal de companyia d’aquella persona gran que viu sola i que per llurs circumstancies de la vida no en pot tenir la cura necessària i tampoc la seva família.

Ho farà en els següents casos i actuarà després d’analitzar cas per cas:

01.

ATENCIONS A DOMICILI

Ens desplaçarem a casa de la persona gran, interactuem amb ella, sortim a passejar, li fem la compra i l’ajudem en la cura del seu animal de companyia, tant en els passejos, higiene, anar al veterinària, ajudar en l’alimentació, etc.

02.

LA PERSONA GRAN ÉS HOSPITALITZADA

Mentre duri la seva absència es buscarà una casa d’acollida per el seu animal de companyia i se li anirà informant del seu estat, tant a ella com a la família.

03.

LA PERSONA GRAN ÉS INGRESSADA DEFINITIVAMENT

Si malauradament, la persona assistida ja no torna a casa seva i la família no pot fer-se càrrec de l’animal, es buscarà una nova llar per l’animal i es finalitzarà amb la seva adopció.

04.

LLEGAT SOLIDARI

És l’expressió escrita i signada per la persona gran sobre el futur del seu animal de companyia en cas de que ella falti, incloent la Fundació Hope & Help en el seu testament.

01.

ATENCIONS A DOMICILI

Ens desplaçarem a casa de la persona gran, interactuem amb ella, sortim a passejar, li fem la compra i l’ajudem en la cura del seu animal de companyia, tant en els passejos, higiene, anar al veterinària, ajudar en l’alimentació, etc.

02.

LA PERSONA GRAN ÉS HOSPITALITZADA

Mentre duri la seva absència es buscarà una casa d’acollida per el seu animal de companyia i se li anirà informant del seu estat, tant a ella com a la família.

03.

LA PERSONA GRAN ÉS INGRESSADA DEFINITIVAMENT

Si malauradament, la persona assistida ja no torna a casa seva i la família no pot fer-se càrrec de l’animal, es buscarà una nova llar per l’animal i es finalitzarà amb la seva adopció.

04.

LLEGAT SOLIDARI

És l’expressió escrita i signada per la persona gran sobre el futur del seu animal de companyia en cas de que ella falti, incloent la Fundació Hope & Help en el seu testament.

Pots veure el contingut sencer sobre les actuacions de Hope & Help en el projecte Bella Vella Ànima, obrint el següent arxiu

La Fundació Hope & Help, exceptuant les costes de veterinari per a posar la cartilla al dia i que s’aplicaran segons els barems establerts, es farà càrrec de totes les despeses que comporta el manteniment de la mascota, això és: alimentació, estris que pugui necessitar i perruqueria ( quan es cregui necessària).

Open chat