C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona
Projecte
ÀNIMES BESSONES
Facilitem la integració de col.lectius en risc, mitjançant la seva activitat solidària.

EN QUÈ CONSISTEIX

EL PROJECTE ÀNIMES BESSONES?

El projecte és un reforç i una alternativa per a les persones tractades en centres especialitzats. Ho fem donant eines de capacitació, per obtenir la inclusió i cohesió social d’aquest col·lectius tant vulnerables, gràcies al vincle persona-animal.

COM HO FEM

A ÀNIMES BESSONES?

La millor manera d’ajudar és donar oportunitats i per això treballem cada dia per promoure un programa de voluntariat inclusiu, que actua en el projecte Bella Vella Ànima, que dona suport a persones grans que viuen soles amb el seu animal de companyia.

D’aquesta manera aconseguim que les persones intervinents en aquest programa, treballin les rutines i les responsabilitats per a poder tornar a formar part activa de la societat i augmentar la seva autoestima i autonomia.

01. AB SALUT MENTAL

I ADICCIONS

Va dirigit a aquelles persones en procés de recuperació de trastorn mental estabilitzat, d’addiccions comportamentals (joc online, apostes esportives…), addiccions a substàncies (drogues, alcohol…) i de trastorn alimentari.

02. AB VIOLÈNCIA

DE GÈNERE

Va dirigit a aquelles dones i homes que pateixen la violència de gènere, en qualsevol d’aquests àmbits: de la parella, familiar, laboral i social o comunitari.

03. ÀNIMES BESSONES

COMMUNITY

Centre terapèutic i multifuncional per a donar suport integral i de recuperació als col·lectius anomenats anteriorment i a gossos i gats d’avançada edat. (PROJECTE FUTUR)

01. AB SALUT MENTAL

I ADICCIONS

Va dirigit a aquelles persones en procés de recuperació de trastorn mental estabilitzat, d’addiccions comportamentals (joc online, apostes esportives…), addiccions a substàncies (drogues, alcohol…) i de trastorn alimentari.

02. AB VIOLÈNCIA

DE GÈNERE

Va dirigit a aquelles dones i homes que pateixen la violència de gènere, en qualsevol d’aquests àmbits: de la parella, familiar, laboral i social o comunitari.

03. ÀNIMES BESSONES

COMMUNITY

Centre terapèutic i multifuncional per a donar suport integral i de recuperació als col·lectius anomenats anteriorment i a gossos i gats d’avançada edat. (PROJECTE FUTUR)

Open chat