C. Maria Barrientos, 23, local - 08028 Barcelona

Conveni amb “Fundació Tallers”

Conveni de col.laboració entre la Fundació Tallers i Hope & Help per a la inclusió social

El conveni signat amb la Fundació Tallers, amplia la cobertura del nostre projecte

Per tal de desenvolupar i donar major cobertura al nostre projecte Ànimes Bessones, hem signat un acord de col·laboració amb la Fundació Tallers, coneguda per la seva activitat solidària com a entitat sense lucre des de fa més de 33 anys.

La missió de la  Fundació Tallers és “generar oportunitats socials i laborals a les persones acompanyant-los en el seu projecte de vida”. 

L’entitat neix d’un projecte comú de famílies que van veure’s en la necessitat de generar oportunitats laborals per als seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual que s’estaven fent grans i havien de començar a independitzar-se i desenvolupar-se com persones adultes.

Neix la Fundació “Tallers”

L’any 1988 es crea la fundació per tal d’assolir el primer taller ocupacional del qual es beneficien 110 persones amb discapacitat intel·lectual a Santa Coloma de Gramenet. L’any 1989 s’amplia a Badia del Vallès i al 1991 es crea el primer “Servei d’Inserció Laboral i Formació”, des d’on es gestionen programes per la inserció de persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental.

Al llarg d’aquests 33 anys, l’entitat s’ha adaptat a les diferents situacions relacionades amb l’entorn econòmic i social tan canviant. Aquest fet l’ha convertit en una organització àgil i amb capacitat d’adaptació als canvis, com ha passat aquest dos últims anys, en l’entorn de crisi global sociosanitària provocada pel Covid19.

En l’actualitat, la Fundació Tallers està formada per 450 persones, de les quals més del 80% tenen alguna mena de discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental. L’objectiu principal de la fundació és generar oportunitats d’inclusió social i laboral, i és dins aquest marc on es generen les sinergies amb la nostra entitat.

La Fundació Tallers i el “Voluntariado Inclusivo”

Dins el marc de la inserció social, les dues entitats hem tancat un acord de col·laboració on, mitjançant la figura del “Voluntariat Inclusiu”, oferim un espai d’activitat en equip format per les persones usuàries de la Fundació Tallers i els voluntaris de suport de Hope & Help.

La reinserció de persones que pateixen de salut mental i/o de la malaltia de l’addicció forma part del programa  “Ànimes Bessones SMA” (Salut Mental i Addiccions). L’activitat primordial d’aquest voluntariat és la de cuidar i acompanyar a persones grans i als seus animals de companyia per millorar el seu benestar i fer possible la continuïtat del vincle entre les dues ànimes (vetllar pel vincle persona-animal objecte del projecte Bella Vella Ànima).

Mitjançant aquest triangle d’actuació, Voluntari Inclusiu, Voluntari de Suport i animal de companyia, es genera una sinergia que beneficia totes les parts involucrades, incloent a la persona gran que és l’eix de l’actuació inicial. 

Un conveni en el que tots guanyem!

Beneficis per la persona usuària de la Fundació Tallers (Voluntariat inclusiu)

Sabut és que els beneficis d’exercir un acte d’ajuda a la comunitat, aporta infinitat de beneficis emocionals d’un valor incalculable.

En aquest post editorial, destaquem les avantatges per al “Voluntariat Inclusiu”, que en aquest cas son les persones derivades del “Servei de Teràpia Ocupacional” de la Fundació Tallers:

 • El principal benefici per als usuaris del programa AB SMA, i per tot aquell que forma part d’una xarxa activa de voluntariat, és el fet en si mateix de portar a terme una activitat solidària. Aquest acte de generositat cap els altres es transforma en un sentiment que alimenta el cervell, cor i ànima, i és una font de benestar per tot el que la rep i la gaudeix (reciprocitat).
 • La integració en un equip humà de persones amb la necessitat d’interactuar de forma normalitzada en la societat.
 • L’acompanyament d’un voluntari de suport, que en tot moment vetlla pel benestar de totes les parts involucrades: voluntari inclusiu, persona gran usuària i animal de companyia, i a mes està preparat per a detectar qualsevol imprevist o situació incòmode no desitjada.
 • La persona voluntària inclusiva està en tot moment acompanyada i orientada per l’equip de la Fundació Hope & Help, ja sigui tècnic intern o voluntari de suport assignat.

 • La persona voluntària inclusiva, al realitzar una activitat de suport comunitari, s’ajuda a ella mateixa potenciant l’autoestima, l’empoderament i la satisfacció personal que a la vegada li aporta benestar i felicitat.
 • El fet de formar part d’un teixit social reconegut ajuda al creixement personal.
 • La relació amb una animal de companyia és terapèutic, afavoreix la motivació i alegra l’esperit. 
 • Al integrar-se en un equip de feina i responsabilitats facilita la seva pròpia integració mitjançant valors com la vàlua personal i autoacceptació.
 • Les actuacions solidàries comuns ajuden a saber compartir i a la vegada a sentir-se igual a l’altre, i son activitats rehabilitadores i capacitadores.
 • Totes les actuacions provinents d’aquest conveni tenen els mecanismes de seguiment establerts per l’acord entre la Fundació Tallers i la Fundació Hope & Help, per tal de garantir un servei compromès i professional i una relació humana i respectuosa entre totes les parts implicades.

 • Per tal de facilitar la comunicació, l’enteniment i la bona actuació de totes les parts, la Fundació Tallers facilita la documentació necessària de cadascuna de les persones usuàries del Centre Ocupacional (*).

Estem molt satisfetes de poder col·laborar amb la Fundació Tallers, una entitat amb molt recorregut, experiència i professionalitat, que forma part del creixent d’un teixit social sòlid i compromès que fa créixer la nostra ciutat. 

? Agrair la tasca diària de la Fundació Tallers i el seu equip de professionals, per assolir l’objectiu de ser i tenir una ciutat i societat inclusiva, responsable, compromesa i sostenible a tots els nivells.

? Consulta les formes de col.laboració que tenim a la Fundació Hope & Help i coopera! 

Les vostres aportacions econòmiques ens permeten poder fer aliances amb entitats socials per portar a terme els nostres projectes solidaris ?

? https://fundaciohopeandhelp.org/col-labora/

#FundacioHopeandHelp #voluntarihopeandhelp #animesbessones #BellaVellaAnima #FundacioBarcelona #sosgentgran #StopSolitud #gentgran #cappersonasola #cappersonagransola #capanimalabandonat #sosanimal #noexclusiosocial #voluntariat #gentgran #gentsola #acollidatemporal #adopta #nocompris #serveisocials #protectoranimals #acciosocial #xarxavoluntaris #voluntarinclusiuhope #voluntarixsuporthelp #acciosocialbarcelona #inclusiósocial #xarxavoluntarishopeandhelp #graciesvoluntaris #TeamingHopeandHelp #ConveniFundacióTallers

(*) Fundació Tallers: El Centre Ocupacional és un servei d’acolliment diürn de Serveis Socials que ofereix atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, per tal d’assolir la seva inclusió social a través de l’ocupació activa.

Open chat